Luật đất đai mỗi thời điểm sẽ có những điều chỉnh phù hợp với bối cảnh xã hội. Nên những vấn đề trong luật đất đai được thừa hưởng theo di chúc và không theo di chúc cũng thay đổi theo từng thời điểm. Vậy, luật đất đai quy định như thế nào khi không có di chúc.

Bộ luật thừa kế đất đai mới nhất không theo di chúc

Luật thừa kế đất đai không di chúc có sự phức tạp rõ rệt so với những trường hợp được thừa kế theo di chúc. Tuy nhiên, trong bộ luật của Việt Nam vẫn quy định công nhận quyền thừa kế đất đai không di chúc.

Những điều cơ bản trong luật thừa kế đất đai mới nhất không di chúc mà bạn cần nắm rõ

Các trường hợp được thừa kế đất đai không theo di chúc:

 • Thừa kế không có di chúc
 • Di chúc không hợp lệ
 • Người thừa kế di chúc bị chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại thừa kế. Các cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm công bố thừa kế.
 • Người được nhận thừa kế từ chối hoặc không có quyền nhận thừa kế.

Người thừa kế tài sản khi không có di chúc

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 675 Bộ luật Dân sự 2005 thì trong trường hợp mẹ của bạn mất mà không để lại di chúc thì di sản thừa kế của mẹ bạn để lại được chia theo pháp luật.

Những người thừa kế đất đai không theo di chúc sẽ được hưởng thế nào?

Theo quy định tại Điều 676 Bộ luật Dân sự 2005 thì những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 1. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
 2. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.
 3. Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
 4. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
 5. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Một số giấy tờ cần có theo quy định trong bộ luật thừa kế đất đai không có di chúc:

Những giấy tờ cần có trong bộ luật thừa kế đất đai mới nhất không theo di chúc cần chuẩn bị

 • Văn bản thỏa thuận phân chia di sản giữa các anh/chị/em trong gia đình.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất đứng tên người để lại di sản.
 • Giấy chứng tử của người để để lại di sản (đã mất).
 • Giấy tờ tùy thân của người nhận di sản như: CMND/ hộ chiếu của các anh/chị/em trong gia đình.
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật thừa kế.
 • Những giấy tờ cần thiết khác như: giấy khai sinh của anh/chị/em trong gia đình, giấy chứng tử của người để lại di sản.

Theo Mogi.vn

like0