20 Tháng Mười Hai, 2018 Tình trạng: còn Khu vực: Hải Châu Phân Loại: Nhà phố
 Giá: 8 triệu VNĐ  
 Diện tích: 76m2  
 Trưng Nữ Vương  Xem bản đồ