Coworking space Việt Nam đang nằm trong tay ai?

Coworking space Việt Nam đang nằm trong tay ai?

Bài viết trước chúng tôi đã đề cập đến vấn đề  xu hướng lựa chọn coworking space tại Việt Nam. Hiện nay, coworking space đang phát triển rất rầm rộ và miếng bánh ngon này đang trong tay ai vẫn là một câu hỏi lớn.… Chi tiết


30 Tháng Tám, 2018 Chuyên mục: Tin tức Định dạng: Tin tức